Giáo vụ

Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2023 - 2024.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10, năm học 2023 - 2024.

Thư ngỏ tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2023 - 2024

Thư ngỏ tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2023 - 2024 của trường Marie Curie, Hà Nội.

Giới thiệu về hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội

Trường Marie Curie là trường phổ thông có nhiều cấp học, Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông. Nhà trường chú trọng đặc biệt về giáo dục nhân cách, bồi dưỡng năng lực trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống và chăm sóc sức khoẻ học sinh.