Giáo vụ

Thực đơn tháng 11/2022

Thực đơn tháng 11/2022 của khối TH - THCS.

Thực đơn tháng 10/2022

Thực đơn tháng 10/2022 của khối TH - THCS.

Thực đơn tháng 9/2022

Thực đơn tháng 9/2022 của khối TH - THCS.

Thực đơn tháng 8/2022

Thực đơn tháng 8/2022 của khối TH - THCS.

Thực đơn tháng 7/2022

Thực đơn tháng 7/2022 của khối TH - THCS.

Thông báo kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú.

Danh sách lớp 10 trường Marie Curie, năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo danh sách lớp 10, năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú vào ngày 17/7/2023.

Thông báo tuyển nhân sự năm học 2024 - 2025

Hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội thông báo tuyển nhân sự năm học 2024 - 2025 tại các cơ sở: Mỹ Đình - Nam Từ Liêm; Kiến Hưng, Văn Phú - Hà Đông; Việt Hưng - Long Biên.

Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024

Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào THPT năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú vào ngày 17/7/2023.