Thi học kỳ I năm học 2014 - 2015 khối THCS

TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012.
CƠ SỞ 1 – THCS  

 

THI HỌC KỲ 1 - THI HỌC SINH GIỎI VÒNG 1 LỚP 6, 7, 8

Năm học 2014 - 2015


I. Tuần 24/11-29/11: Nhà trường lấy tiết 1 và 2 buổi sáng thứ Tư, thứ Bảy để tổ chức thi một số môn. Học sinh lớp nào thi tại phòng học của lớp đó. Từ tiết 3 trở đi thực hiện theo TKB.

THỨ - NGÀY TIẾT 1 (7h30) TIẾT 2 (8h20)
   TƯ   -   26/11    GDCD 6, 7, 8, 9    Công nghệ 6, 7, 8, 9
   BẢY  -  29/11    Địa 6, 8  - Sử 7, 9    Sinh 8, 9


Các môn Thể dục 6, 7, 8, 9 ; Nhạc 6, 7, 8, 9 ; Hoạ 6, 7, 8 và Tin 7, 8, 9 thi phân tán theo TKB do GVBM tổ chức.

II. Tuần 1 - 6/12: Học sinh nghỉ học, chỉ đến trường những ngày thi. Các lớp được chia nhỏ, thi ở các phòng theo quy định của trường.

THỨ  - NGÀY SÁNG (7h30) CHIỀU (13h45)
   HAI - 1/12    Văn 7, 8 (90’)  -  Lý 7, 8 (60’)    HSG Văn 7, 8 (120’)
   BA - 2/12    Văn 6, 9 (90’)  -  Lý 6, 9 (60’)    HSG Văn 6 (120’)
   TƯ - 3/12    Toán 7, 8 (90’) -  Địa 7, Sử 8 (60’)    HSG Toán 7, 8 (120’)
   NĂM - 4/12    Toán 6, 9 (90’) -  Sử 6, Địa 9 (60’)    HSG Toán 6 (120’)
   SÁU - 5/12    Anh 7, 8 (60’)  -  Sinh 7, Hoá 8 (60’)  Sau khi thi HS được về nhà
   BẢY - 6/12    Anh 6, 9 (60’)  -  Sinh 6, Hoá 9 (60’)  Sau khi thi HS được về nhà


Giờ thi:

Ca 1 Ca 2  
7h30 9h20    - HS vào phòng thi
7h35 9h25    - Phát đề thi
9h05 10h25    - Thu bài thi


(Thứ Sáu, thứ Bảy: sớm lên 30’ kể từ sau khi thu bài thi Ca 1).

Cán bộ coi thi nhận đề thi tại phòng Hội đồng GV trước giờ thi 10 phút.

Lưu ý:

1. GVCN phổ biến lịch thi cho HS, quản lý HS thi và ôn tập các ngày đến trường trong tuần 1-6/12. Chiều ngày 5 và 6/12 HS được nghỉ ở nhà.

2. GVCN phối hợp với GVBM lập danh sách cử HS tham dự thi HSG Vòng 1 các môn Toán 6, 7, 8; Văn 6, 7, 8; Anh 6, 7, 8 - không quá 5 HS/môn/lớp. Riêng các lớp 7I12, 8I không quá 10HS/môn/lớp.

3. 13h45 Thứ Hai 8/12 thi HSG Anh 6, 7, 8.


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang