DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Khối THCS thông báo danh sách khen thưởng năm học 2019 - 2020. 

I. TỔNG QUÁT

 • Khối THCS: 53 lớp - 1.529 học sinh
 • Hạnh kiểm: Tốt  - 100%                    ·   Học lực: Giỏi - 68%

                             Khá -  0%                                        Khá  - 29%

 • Học sinh giỏi bộ môn cấp thành phố: 07 HS
 • Học sinh giỏi xuất sắc (G1, T1):                                                             129 HS
 • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK1, năm học 2019 - 2020: 74 HS
 • Học sinh được tặng Học bổng Marie Curie HK2, năm học 2019 - 2020: 88 HS 

II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP

 • Đặc biệt: 6G1                                                      4.000.000đ/lớp x 1 lớp.
 • Nhất: 6G4, 6I1, 7P2, 8P1, 8P2, 9P1, 9M1          3.000.000đ/lớp x 7 lớp.
 • Nhì: 6M1, 6G2, 6I2, 7M1, 7P1, 8M1, 9P2           2.000.000đ/lớp x 7 lớp.
 • Ba: 6G3, 7M2, 7I1, 8M2, 8M3, 9M2, 9M3           1.500.000đ/lớp x 7 lớp.
 • KK: 6I3, 7P3, 7G1, 7G2, 8G3, 9I1, 9I2                1.000.000đ/lớp x 7 lớp.

III. KHEN THƯỞNG HỌC SINH

1. Học sinh giỏi bộ môn cấp thành phố:

- Phạm Khánh Linh                         9M2                     Nhất   Văn 9

- Lê Tiến Vượng                              9P1                     Nhì     Anh 9

- Nguyễn Khánh Huyền                   9I1                      Nhì    Sinh 9

- Trần Đặng Tú Nhi                          9M2                    Nhì    Địa 9

- Phùng Hiếu Minh                           9P1                    Ba     Anh 9

- Nguyễn Huy Diễn                          9P1                     Ba     Anh 9

- Lê Quế Chi                                    9P1                     KK     Anh 9

2. Học sinh giỏi xuất sắc (Học lực G1, Hạnh kiểm T1):

Đỗ Minh Diệu (9M1), Vũ Linh Đan (9M1), Đinh Hương Trà Giang (9M1), Bùi Phương Linh (9M1), Cao Ái Nhi (9M2), Trần Đặng Tú Nhi (9M2), Phạm Khánh Linh (9M2), Nguyễn Diệu Linh (9M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (9P1), Mai Hoàng Nam (9P1), Nguyễn Phạm Thanh Ngân (9P1), Nguyễn Huyền Trang (9P1), Vũ Hoàng Bảo Anh (9P2), Bùi Hà Linh (9P2), Vũ Mỹ Linh (9P2), Hoàng Phương Anh (9G1), Hoàng Hồng Long (9G2), Nguyễn Hồng Anh (9I2), Lê Phương Linh (9I2), Lê Nguyễn Mỹ Ngọc (9I2).

MCer 9 đạt danh hiệu G1, T1

Nguyễn Hoàng Thụ Anh (8M1), Nguyễn Quang Huy (8M1), Nguyễn Minh Khôi (8M1), Bùi Lê Minh (8M1), Phan Hoàng Minh (8M1), Nguyễn Minh Nhật (8M1), Đoàn Phương Thảo (8M1), Nguyễn Thị Phương Anh (8M2), Vũ Thu Hương (8M2), Đặng Gia Linh (8M2), Ngô Đặng Nguyên (8M2), Hồ Ngọc Diệp (8M3), Trịnh Minh Dũng (8P1), Tô Vân Giang (8P1), Nguyễn Phan Hoàng (8P1), Nguyễn Bảo Linh (8P1), Phan Trần Hà Linh (8P1), Lê Tuệ Minh (8P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (8P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (8P2), Đinh Ngọc Minh Khôi (8P3), Bùi Hà Anh (8P3), Nguyễn Thảo Linh (8P3), Đỗ Hoàng Trang My (8G2), Bùi Minh Trang (8G3), Nguyễn Phúc An (8I1), Lê Ngọc Quỳnh Hương (8I1), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8I1), Lê Hoàng Quân (8I1).

MCer 8 đạt danh hiệu G1, T1

Nghiêm Thục Anh (7M1), Lương Hoàng Mỹ Linh (7M1), Ngô Trần Khánh Ngân (7M1), Đào Minh Ngọc (7M1), Nguyễn Thanh Lâm (7M1), Chử Nguyễn Tú Anh (7M2), Lê Thùy Dương (7M2), Âu Thùy Linh Đan (7M2), Đỗ Khánh Linh (7M2), Phạm Tường Minh (7M2), Lê Ngọc Uyên Trang (7M2), Nguyễn Thùy Trang (7M2), Nguyễn Hoàng Quân (7M3), Đặng Thu Uyên (7M3), Lê Anh Thư (7M4), Nguyễn Vũ Tuệ Giang (7P1), Phạm Minh Anh (7P1), Phạm Diệp Chi (7P1), Nguyễn Anh Thư (7P1), Phạm Minh Tâm (7P2), Lê Quý Minh Thắng (7P2), Lê Hà Vy (7P2), Nguyễn Hoàng Nguyên Xuân (7P2), Hoàng Diệu Anh (7P3), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (7P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (7P3), Nguyễn Phan Nhật Anh (7P4), Trần Mai Bảo Anh (7P4), Nguyễn Hữu Hưng (7P4), Nguyễn Diệu Thảo Linh (7P4), Lê Trần Khánh Đan (7G2), Nguyễn Minh Thư (7G2), Trịnh Quang Thiên (7G2), Trần Minh An (7G3), Nguyễn Thị An Khanh (7G3), Cao Quang Minh (7G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (7I1), Lê Khánh Lâm (7I1), Nguyễn Hồng Hải Lê (7I1), Nguyễn Hà Linh (7I1), Nguyễn Ngọc Linh (7I1).

MCer 7 đạt danh hiệu G1, T1

Đoàn Linh An (6M1), Đinh Lã Thùy Linh (6M1), Nguyễn Hồng Anh Thư (6M1), Nguyễn Ngọc Anh (6M2), Ngô Hoàng Phương Linh (6M2), Thái Bảo Linh (6M3), Võ Hồng Phúc (6M4), Nguyễn Minh Ngọc (6P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (6P1), Lê Mai Nhật Hà (6P2), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (6G1), Đoàn Hiểu Mai (6G1), Nguyễn Phương Nghi (6G1), Phạm Minh Tâm (6G1), Đỗ Minh Thư (6G1), Nguyễn Anh Thư (6G2), Hoàng Ngọc Bảo Trân (6G2), Trần Nguyễn Khánh Vy (6G2), Chu Khánh Chi (6G3), Nguyễn Hồng Ngọc (6G3), Nguyễn Hồng Phương (6G4), Nguyễn Phan Diệp Anh (6I1), Phạm Hà An (6I1), Nguyễn Linh Chi (6I1), Đoàn Nam Cường (6I1), Trần Đan Lê (6I1), Nguyễn Trà My (6I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (6I1), Lê Tuệ Tâm (6I1), Hà Thị Lâm Trúc (6I1), Phạm Ngọc Quỳnh Chi (6I2), Phạm Trần Huy (6I2), Nguyễn Vân San (6I2), Hoàng Thảo Vy (6I2), Nguyễn Hạ Vy (6I2), Nguyễn Gia Bảo Anh, Trương Hương Chi, Đào Quỳnh Mai (6I3), Lê Anh Thư (6I3).

MCer 6 đạt danh hiệu G1, T1

3. Thủ khoa trung bình các môn:

Khối 9: - Phạm Khánh Linh          9M2         9,7

            - Mai Hoàng Nam             9P1         9,7

            - Vũ Mỹ Linh                     9P2         9,7    

Khối 8: - Trịnh Minh Dũng            8P1         9,8

Khối 7: - Nguyễn Trung Hòa        7M1         9,7

            - Đào Minh Ngọc              7M1         9,7

            - Ngô Trần Khánh Ngân   7M1         9,7

            - Âu Thùy Linh Đan          7M2         9,7

            - Phạm Minh Anh             7P1          9,7

Khối 6: - Đoàn Linh An                 6M1         9,7

4. Thủ khoa trung bình môn trọng điểm :

Toán 9:  - Mai Hoàng Nam            9P1         9,9

Văn 9:   - Phạm Khánh Linh          9M2        9,0

Anh 9:   - Trần Minh Châu             9P1         9,9

Toán 8: - Trần Tuấn Minh              8M2         9,8

             - Trịnh Minh Dũng            8P1          9,8

             - Nguyễn Phan Hoàng     8P1          9,8

Văn 8:  - Hồ Ngọc Diệp                 8M3         8,9

             - Bùi Minh Trang               8G3         8,9

Anh 8:  - Trịnh Minh Dũng             8P1          10,0

Toán 7: - Nguyễn Trung Hòa         7M1         9,7

             - Lê Tuấn Minh                 7P1          9,7

Văn 7:   - Âu Thùy Linh Đan          7M2         9,0

             - Lê Hà Vy                         7P2         9,0

             - Vũ Đỗ Bảo Anh               7I1          9,0

Anh 7:   - Đào Minh Ngọc               7M1        9,9

             - Phạm Minh Anh               7P1        9,9

             - Trần Ngọc Mỹ Anh           7P1        9,9

             - Trần Hà Linh                    7P1        9,9

Toán 6: - Phạm Minh Tâm              6G1        10,0

Văn 6:  - Hoàng Nguyễn Bảo Chi   6G1        8,9

            - Trần Vũ Khánh Ngọc        6I1          8,9

Anh 6:  - Nguyễn Minh Khuê           6G1        9,9

IV. TẶNG HỌC BỔNG MARIE CURIE HK2, NĂM HỌC 2019 - 2020

(Căn cứ thành tích học tập của học sinh HK1, năm học 2019 - 2020)

1.500.000đ: Trịnh Minh Dũng (8P1), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (8P2), Đào Minh Ngọc (7M1).

1.400.000đ: Vũ Mỹ Linh (9P2), Đoàn Linh An (6M1).

1.100.000đ: Cao Ái Nhi (9M2), Phạm Khánh Linh (9M2), Mai Hoàng Nam (9P1), Nguyễn Hoàng Thụ Anh (8M1), Phan Hoàng Minh (8M1), Nguyễn Thị Phương Anh (8M2), Đặng Gia Linh (8M2), Ngô Đặng Nguyên (8M2), Tô Vân Giang (8P1), Đỗ Hoàng Trang My (8G2), Lê Hoàng Quân (8I1), Âu Thùy Linh Đan (7M2), Nguyễn Thị Hạnh Ngân (7P3), Nguyễn Hà Vy (6P3).

1.000.000đ: Đỗ Minh Diệu (9M1), Vũ Linh Đan (9M1), Trần Đặng Tú Nhi (9M2), Nguyễn Diệu Linh (9M3), Nguyễn Vũ Nhật Hà (9P1), Lê Quế Chi (9P1), Nguyễn Huyền Trang (9P1), Bùi Hà Linh (9P2), Nguyễn Hồng Anh (9I2), Lê Phương Linh (9I2), Nguyễn Quang Huy (8M1), Nguyễn Minh Khôi (8M1), Nguyễn Minh Nhật (8M1), Đoàn Phương Thảo (8M1), Hồ Ngọc Diệp (8M3), Nguyễn Phan Hoàng (8P1), Nguyễn Ngọc Thủy Linh (8P1), Phan Trần Hà Linh (8P1), Nguyễn Tuệ Uyển Nhi (8P1), Bùi Lê Trà Giang (8P2), Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8I1), Nghiêm Thục Anh (7M1), Nguyễn Thanh Lâm (7M1), Lương Hoàng Mỹ Linh (7M1), Ngô Trần Khánh Ngân (7M1), Chử Nguyễn Tú Anh (7M2), Đỗ Khánh Linh (7M2), Phạm Tường Minh (7M2), Lê Ngọc Uyên Trang (7M2), Nguyễn Thùy Trang (7M2), Đặng Thu Uyên (7M3), Lê Anh Thư (7M4), Phạm Minh Anh (7P1), Ngô Thị Khánh Linh (7P1), Nguyễn Anh Thư (7P1), Trần Liên Chi (7P2), Nguyễn Bảo Linh (7P2), Phạm Minh Tâm (7P2), Vũ Đức Minh Trí (7P2), Lê Hà Vy (7P2), Hoàng Diệu Anh (7P3), Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (7P3), Trần Mai Bảo Anh (7P4), Nguyễn Hữu Hưng (7P4), Lê Trần Khánh Đan (7G2), Nguyễn Minh Thư (7G2), Trần Minh An (7G3), Vũ Đỗ Bảo Anh (7I1), Nguyễn Ngọc Linh (7I1), Nguyễn Hồng Anh Thư (6M1), Võ Hồng Phúc (6M4), Vũ Thái Hiền Anh (6P1), Nguyễn Minh Ngọc (6P1), Phạm Hoàng Bảo Ngọc (6P1), Nguyễn Phan Diệp Anh (6P2), Hoàng Nguyễn Bảo Chi (6G1), Đỗ Minh Thư (6G1), Hoàng Ngọc Bảo Trân (6G2), Chu Khánh Chi (6G3), Nguyễn Hồng Phương (6G4), Phạm Hà An (6I1), Nguyễn Linh Chi (6I1), Trần Đan Lê (6I1), Nguyễn Trà My (6I1), Trần Vũ Khánh Ngọc (6I1), Lê Tuệ Tâm (6I1), Hà Thị Lâm Trúc (6I1), Nguyễn Phương Vy (6I1), Đoàn Nam Cường (6I1).

     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Khang

01

Tháng 7/2020

Học sinh THCS, THPT được giảm 2 tuần học trong năm 2020 - 2021

Học sinh THCS, THPT được giảm 2 tuần học trong năm 2020 - 2021

Học sinh THCS, THPT được giảm 2 tuần học trong năm 2020 - 2021

Thứ tư, 01 Tháng 7 2020 00:16 Viết bởi TRUONG MARIE
Trong năm học 2020-2021, thời gian thực học cho cấp THCS, THPT sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần như với cấp Tiểu học.
Xem thêm

29

Tháng 6/2020

Nhật ký prom năm ấy

Nhật ký prom năm ấy

Nhật ký prom năm ấy

Thứ hai, 29 Tháng 6 2020 02:55 Viết bởi TRUONG MARIE
Lộng lẫy, xúc động, một trời thương nhớ… là những xúc cảm mà các MCer chia sẻ khi nhắc lại prom đã qua.
Xem thêm

27

Tháng 6/2020

Khoảnh khắc 2020: Một lần là MCer, mãi mãi là MCer

Khoảnh khắc 2020: Một lần là MCer, mãi mãi là MCer

Khoảnh khắc 2020: Một lần là MCer, mãi mãi là MCer

Thứ bảy, 27 Tháng 6 2020 15:02 Viết bởi TRUONG MARIE
Giai điệu mùa hè vang lên làm trái tim mỗi MCer cuối cấp đều thổn thức. Biết bao ký ức ngọt ngào ở Marie Curie cứ dần hiện về như những thước phim quay chậm.
Xem thêm

26

Tháng 6/2020

Trường Marie Curie tổng kết năm học đáng nhớ

Trường Marie Curie tổng kết năm học đáng nhớ

Trường Marie Curie tổng kết năm học đáng nhớ

Thứ sáu, 26 Tháng 6 2020 14:43 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 26 - 27/6, thầy trò trường Marie Curie long trọng tổ chức lễ Tổng kết năm học 2019 - 2020.
Xem thêm

25

Tháng 6/2020

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 08:27 Viết bởi TRUONG MARIE
Khối THCS thông báo danh sách khen thưởng năm học 2019 - 2020.
Xem thêm